ภาพกิจกรรม
การอบรมการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง จัดการอบรมการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รู้เท่าทันถึงอัคคีภัยที่อยู่ใกล้ตัว และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เรียนรู้วิธีการดับไฟ และการหนีเอาชีวิตรอด
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2561,20:24   อ่าน 290 ครั้ง